Taloudellinen vastuu

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan liiketoimintaa. Taloutemme näkökulmasta korostamme erityisesti vastuuta omistajallemme sekä pitkäjänteistä toimintaa.

Viime vuonna jaoimme 2,5 M€ ylioppilaskunnan toimintaan.

Taloudenhoidossa tavoitteemme on jatkuva ja tasainen voitonjako ylioppilaskunnalle.  HYY Yhtymän voitonjaon avulla ylioppilaskunta pystyy toimimaan taloudellisesti itsenäisesti ja edistämään omia tavoitteitaan.

Vahvan taloutemme perusta on liike- ja toimistotilojen vuokraustoiminnassa Helsingin ydinkeskustassa. Lisäksi toimimme majoitusalalla ja lähellä opiskelijoiden arkea UniCafe-opiskelijaravintoloissamme. HYY Yhtymän sijoitustoiminta on vastuullisen sijoittamisen uranuurtaja Suomessa.

Pyrimme esimerkillämme näyttämään tietä.

FIBS

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto, jossa HYY Yhtymä toimii aktiivisesti mukana.

FIBS auttaa yrityksiä löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta: se välittää tietoa yritysvastuun trendeistä, parhaista käytännöistä ja työkaluista, ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia sekä oppia ja ideoida uutta yhdessä eri sidosryhmiensä kanssa.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys pystyy tarjoamaan jotain mitä kilpailijoilla ei ole. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta. Kehittämällä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, yritys voi vastata asiakkaiden, henkilöstön ja sijoittajien odotuksiin ja erottua kilpailijoistaan.

FINSIF

Syksyllä 2009 joukko YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajia -HYY Yhtymä yhtenä- kokoontui keskustelemaan tarpeesta perustaa taho, joka toisi vastuullista sijoittamista aktiivisesti esille Suomessa. Nämä tahot edustivat yhteensä yli 250 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.

Keskustelujen tuloksena perustettiin kesällä 2010 Finsif, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi. Perustajajäseniä oli 18, yhtenä näistä HYY Yhtymä.

HYY Yhtymän sijoituksia hoitaa eQ VarainhoitoOy.