Sosiaalinen vastuu

Vuonna 2016 palveluksessamme oli 189 henkilöä erilaisissa työtehtävissä. Jokaisen työntekijämme, asiakkaamme ja omistajamme panos on meille merkittävä ja tärkeä. Siksi kannamme sosiaalista vastuuta vuoden jokaisena päivänä.

97 % henkilöstöstämme työskentelee vakituisissa työsuhteissa.

HYY Yhtymä toteuttaa sosiaalista vastuuta edistämällä yhdenvertaisuutta tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla, kuuntelemalla asiakkaita ja kehittämällä toimintaa heidän toiveensa huomioiden, osallistamalla henkilökuntaa toiminnan suunnitteluun sekä luomalla ensisijaisesti vakinaisia työsuhteita tehtäviin, jotka eivät ole kausi- tai projektiluonteisia, tekemällä yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa, pyrkimällä tarjoamaan palveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä edistämällä toimivaa monikulttuurista työympäristöä sekä noudattamalla kaikissa liikesuhteissa hyvää liiketapaa ja selkeää sopimuskäytäntöä.

Nolla tapaturmaa

UniCafe on ollut ensimmäisenä ravintola-alan yrityksenä mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa vuodesta 2007 lähtien. Jäsenyys tukee erinomaisesti pitkäaikaista pyrkimystämme työturvallisuuden jatkuvassa edistämisessä, ja se on myös hyvä tapa tuoda konkreettisesti esiin johdon ja henkilöstön aito halu työturvallisuuden parantamiseen ja nolla tapaturmaa ajatukseen pyrkimiseen.

Nolla tapaturmaa -ajattelu on vähittäistä ja päättäväistä oppimista tapaturmista eroon. Kaikista sattuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista opitaan käymällä tapahtumat henkilökunnan kanssa läpi ja sovitaan toimintatapamuutoksista kartoittaaksemme toiminnan riskit ja estääksemme vastaisuudessa tapaturmat.

 

 

Vastuullisuuskilpailu

Dynaamisuus on yksi HYY Yhtymän arvoista. Se tarkoittaa meille asiakkaittemme, henkilöstömme, omistajiemme ja ympäristömme kuuntelemista -ja kuulemista.

Yhtenä esimerkkinä tästä HYY Yhtymän yritykset hakevat vuosittaisessa ideakilpailussa tapoja entistä vastuullisempaan toimintaan. Kilpailuun ovat tervetulleita mukaan niin ympäristöasioiden kuin sosiaalisen, kulttuurisen tai taloudellisen vastuullisuuden kehittämiseen tähtäävät toimenpide-ehdotukset.

 

 

Ei yksin, vaan yhdessä

HYY Yhtymän yritykset toimivat useilla eri toimialoilla ja niiden sidosryhmät ovat osittain hyvinkin erilaiset. Yhdistävänä tekijänä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja sen jäsenet. Opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseninä yhtymän omistajia ja palvelujen käyttäjinä yhtymän yritysten asiakkaita.

Yhtymän yritysten asiakasryhmät vaihtelevat toimialoittain. Opiskelijoiden ja yliopistojen sekä korkeakoulujen henkilökunnan lisäksi yrityksemme palvelevat mm. liikekiinteistöjemme vuokralaisia, hostel-vieraita, kokousten, juhlien ja tapahtumien järjestäjiä ja heidän asiakkaitaan. Yhteisenä tavoitteena on ylläpitää avointa ja kaikkia osapuolia tyydyttävää vuorovaikutusta palveluistamme ja niiden laadusta sekä asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

Asiakkaan ääntä kuunnellaan mm. asiakastyytyväisyystutkimusten ja saadun palautteen avulla. Toimialoilla on myös niille sopivia omia tapoja asiakaskeskusteluun, mm. kampuskohtaisia ravintolatoimikuntia.

Yhtymän yritykset valitsevat kumppaneikseen vastuullisesti toimivia tavarantoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita.  Esimerkiksi kaikki henkilöstöpalveluyritykset joiden kanssa teemme yhteistyötä ovat HPL-auktorisoituja.

Yrityksemme ovat läheisesti tekemisissä useiden viranomaistahojen, kaupungin, tiedotusvälineiden ja sijoittajien kanssa. Tavoitteena on avoin keskustelu ja yhteydenpito sekä vastuullisen liiketoiminnan roolin kasvattaminen meitä ympäröivässä yhteiskunnassa.