Vastuullinen varallisuudenhoitaja

HYY Yhtymä toteuttaa taloudellista vastuullisuutta toimiessaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan varallisuudenhoitajana. Varallisuusarvojen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää investointeja ja aktiivista omistajuutta. HYY Yhtymä toimii aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen edistämisessä.

Mitä teemme?

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen niin oman toiminnan osalta kuin vaikuttamalla ympäröivään yhteiskuntaan on lähtökohta HYY Yhtymän ympäristövastuullisuuden tekojen toteuttamiselle. HYY Yhtymässä edistetään rakentamisessa ja remontoinnissa ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja energiatehokkuutta. Yhtymän kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ovat ympäristövaikutukset ja toiminnassa pyritään minimoimaan aiheutetun jätteen määrä sekä kierrättämään mahdollisimman paljon.

HYY Yhtymä toteuttaa sosiaalista vastuutaan kuuntelemalla asiakkaitaan sekä kehittämällä toimintaansa heidän toiveensa huomioiden. Yhtymässä edistetään henkilöstön yhdenvertaisuutta HYY Yhtymän yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavallaja osallistetaan työntekijöitä toiminnan suunnitteluun. Yhtymässä tehdään yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

Kulttuurista vastuuta HYY Yhtymässä toteutetaan voitonjakona HYYlle mahdollistamaan monipuolista ylioppilaskulttuuria ja edunvalvontaa. HYY Yhtymä huolehtii ylioppilaskunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja niiden kiinteistä taideteoksista sekä toteuttaa rakennus- ja korjaushankkeet kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaasti. Suomalaisen ruokakulttuurin edistäminen on osa yhtymän toteuttamaa kulttuurista vastuullisuutta.

Vastuullisuusraporttimme lukemalla voit perehtyä käytännön tekoihimme tarkemmin: Vastuullinen toiminta 2017

Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Vastuullinen toiminta ei ole meille vain sanahelinää, se on liiketoimintamme arkea.

Seuraamme toiminnan toteutusta useilla eri mittareilla sekä ulkopuolisten auditointien kautta. Kumppaneitamme ovat muun muassa Green Office, YK:n Global Compact sekä Bureau Veritas. Ravintoloillemme on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä ISO 9001:2008 -laatustandardin mukainen sertifikaatti.

Näillä sivuilla avaamme toimintaamme niiden valintojen kautta, joita päivittäin teemme voidaksemme seistä ylpeinä sloganimme takana. ”Vastuullista HYY-liiketoimintaa.”