Grundvärden

All verksamhet inom HUS Gruppen vilar på en stadig värdegrund och på ansvarsfullhet.

Vi arbetar dagligen med detta så, att vi rakryggade kan infria de löften som vi ger våra kunder, ägare, intressegrupper och vår arbetsgemenskap.

 

Långsiktighet

HUS Gruppen tryggar en bestående och långsiktig värdestegring på studentkårens tillgångar.Gruppens verksamhet utgår från att vara resultatgivande och vi tar endast måttliga risker.

Ansvarsfullhet

Gruppen agerar på ett ansvarsfullt sätt och berättar öppet om sin verksamhet. Gruppen främjar aktivt utvecklingen av ansvarsfull affärsverksamhet i Finland.Gruppen verkar enligt sin ägares målsättningar och ideal. För de anställda och ägarens representanter är HUS Gruppen en uppmuntrande, engagerande och stödande arbetsmiljö.

Aktivitet

Gruppen reagerar flexibelt och effektivt på förändringarna i verksamhetsomgivningen.Gruppen ingår partnerskap som gagnar alla parter.Gruppen strävar efter förnyelse utan att låta långsiktigheten lida.Gruppen lyssnar till både sina kunder och ägarens representanter, och förändrar sin verksamhet på ett flexibelt sätt, enligt feedback. Gruppen har förståelse för, att ett aktivt nyskapande kräver också ett aktivt avstående.

 

År 2012 flyttade HUS Gruppen till ett nytt kontor med öppna kontorslandskap mitt i centrala Helsingfors. Vi möter dagligen våra besökanden i konferensrummen, som är belägnatvärs över vårt kontorslandskap, och vi beslöt att namnge dem efter våra värderingar, Värde, Ansvar, Idé och Tid.