Om HUS Gruppen

HUS Gruppen är en mångsidig koncern som ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet.

Genom att föregå med gott exempel vill vi visa, att det är möjligt att bedriva en högklassig och framgångsrik affärsverksamhet på ett socialt, kulturellt och ekonomiskt samt miljömässigt ansvarsfullt sätt.

26 500 ägare.

Medlemmar i Helsingfors studentkår är alla de som studerar för en högre eller lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Totaltca 26 500 personer.

Studentkåren består av två delar.

• verksamhet för studerande, som sköter om intressebevakningen för studerande och organisationsverksamheten samt

• affärsverksamhet, som sköter företags- och placeringsverksamheten.

Företagsverksamheten är samlad under HUS Gruppens paraply.

Vi agerar kraftfullt inom fastighets-, placerings-, inkvarterings- och restaurangbranschen. Våra ägare är studerande.

 

Gruppen verkar speciellt inom de områden som ligger nära de studerandes vardagsliv.

 

Vår omsättning år 2015 var 35.0 miljoner euro.

Studentkåren finansierar sin verksamhet via företagsverksamheten m.a.o HUS Gruppens avkastning samt medlemsavgifter. De senaste åren har medlemsavgifternas andel varit cirka en tredjedel av verksamhetens finansiering.

Vår omsättning var 31.1 miljoner euro år 2017 och resultatet före extraordinära poster var 9.0 miljoner euro.