Kontaktuppgifter

Härifrån hittar du kontaktuppgifter för alla våra företag.

HUS Gruppen

Brunnsgatan 10 A, PB 1099, 00101 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@hyy.fi

Ledningsgrupp

 • Antti Kerppola, HUS Gruppens verställande direktör
 • Leena Pihlajamäki, Direktör, restaurang- och hostelverksamhet
 • Lea Jokio-Suramo, COO
 • Ville Vaarala, Fastighetsdirektör
 • ledningens assistent Hannele Luukkainen 040 8225 914
Up

Oy HYY-Yhtiöt Ab

Brunnsgatan 10 A, PB 1099, 00101 Helsingfors

 

 

 

 

Up

HUS Fastigheter

Brunnsgatan 10 A, PB 1099, 00101 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@hyy.fi

 • fastighetsdirektör Ville Vaarla 040 569 0699

Uthyrning fastighetsdirektör Ville Vaarala 040 569 0699

Kundservice (Colliers) tel. +358 20 130213

Up

UniCafe

Brunnsgatan 10 A, PB 1099, 00101 Helsingfors

E-post: förnamn.efternamn@hyy.fi

Telefonnummer

 • direktör Leena Pihlajamäki 040 725 2887
 • personkoordinator Olli Rossi 040 750 0388
 • koncept chef Susanne Reiju 0400  576 283
 • development  manager Heidi Pihlaja 040 843 2370
 • kommunikations- och marknadsföringskoordinator Petri Minni 050 432 9475

Restaurangerna

Restauranggrupp manager Liisa Kuikka 050 477 8755

UniCafe Päärakennus & Fredrika

 • Köksmästare 050 557 6053
 • Skiftmanager 050 598 4165
 • Hovmästare 050 440 9385
 • Hovmästare 050 440 9384
 • Servitör, Miljöministeriet 050 465 7721
 • Fredrika 050 576 3283

UniCafe Porthania & Cafe Portaali

 • Restaurangchef 050 320 6370
 • Köksmästare 050 413 0468
 • Portaali 050 557 6080

Rotunda

 • Skiftmanager 050 557 6054

UniCafe Olivia & Oliver

 • Köksmästare 050 557 6052
 • Oliver 050 401 0123

UniCafe Soc & Kom

 • Restaurangchef 050 557 6079

Restauranggrupp manager Miika Siekkinen 050 436 3362

UniCafe Ylioppilasaukio

 • Köksmästare 050 557 6051
 • Skiftmanager 09 260 9491

UniCafe Meilahti

 • Restaurangchef 050 310 7234
 • Lärarnas restaurang 050 572 3447

UniCafe Ruskeasuo

 • Restaurangchef 050 557 6078

UniCafe Metsätalo

 • Restaurangchef 050 557 6081

UniCafe Topelias

 • Skiftmanager 050 557 6083

Gaudeamus Kirja & Kahvi

 • Restaurangchef 050 523 5966

Ravintola Serpens

 • Restaurangchef 050 521 4966

Restauranggrupp manager Henna Vuo-Pesonen 050 303 8960

UniCafe Biokeskus

 • Köksmästare 050 557 5855
 • Skiftmanager 050 569 2558

Cafe Korona

 • Restaurang 050 557 6039

UniCafe Viikuna

 • Restaurangchef 050 557 6042

UniCafe Chemicum

 • Restaurangchef 050 557 6044
 • Köksmästare 050 382 1696

UniCafe Physicum

 • Skiftmanager 050 440 9379

UniCafe Exactum

 • Skiftmanager 050 557 6046


Fakturering

PL 4168, 01051 LASKUT

Webbfakturering

EDI-kod 003705356698

Webbfaktureringsadress 003705356698

Webbfakturaoperatör Basware Oyj

Webbfakturaoperatörens operatörsprefix BAWCFI22

 

Up

Hostel Academica

Sanduddsgatan 14, 00100 Helsingfors

 • development  manager Heidi Pihlaja 040 843 2370

Tel. +358 (0)9 1311 4334

Fax +358 (0)9 441 201

 

För mera information: hostel.academica@hyy.fi

 

Öppet i sommartid 1.6. – 1.9.

Byrå öppet året runt i HUS Gruppens byrå Brunnsgatan 10 A, PB 1099, 00101 Helsingfors

Up