Ekonomifakta

Målsättningen för HUS Gruppens verksamhet är att generera pengar till sina ägare, men även att förbättra världen.

Idén om en ansvarsfull företagsverksamhet förenar all verksamhet hos HUS Gruppen: fastighetsförvaltning-, inkvarterings- och restaurangverksamhet.

År 2017 var Gruppens omsättning 31.1 miljoner euro.

Riktlinjer om ansvarsfullhet som ingår Gruppens strategi betyder för ekonomisk del en långsiktig verksamhet, en trygg och lönsam förvaltning av studentkårens förmögenhet som växer samt en kontinuerlig och stadig vinstdelning.

År 2017 var Gruppens omsättning 31.1 miljoner euro, resultat före extraordinära poster var 9.0 miljoner euro.

Årligen publiceras årsberättelse och bokslut, och där hittar du mer detaljerade uppgifter samt mer information om vår verksamhet (på finsaka).