Ansvarsfull verksamhet

Ansvarsfullhet är ett av HUS Gruppens värden. Tillsammans med våra övriga grundvärden – långsiktighet och aktivitet – skapar det en stabil grundpelare i vår affärsverksamhet.

Riktlinjer för en ansvarsfull verksamhet tas fram i ägarstrategierna och i HUS Gruppens strategier för affärsverksamheten.

Våra motiv

  • I det långa loppet är affärsverksamheten beroende av jordens välmående.
  • En ansvarsfull företagsverksamhet och ledning skapar förutsättningar för en utveckling av en långsiktig affärsverksamhet och för arbetsgemenskapens välmående.
  • En ansvarsfull företagsverksamhet möjliggör upprätthållandet och utvecklandet av en positiv företagsbild.

 

Vår målsättning

  •  Vår verksamhet är ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt hållbar.
  • Ansvarsfullhet är en del av den dagliga affärsverksamheten på alla organisationens nivåer. I affärsverksamheten är det väsentligt att hitta de äkta frågorna, som blir kvar som en del av företagarkulturen.
  • Tillsammans med andra ansvarsfulla aktörer främjar vi aktivt utveckling av en god praxis i Finland
  • Vår målsättning är att göra ansvarsfullheten till ett bestående konkurrensfördel för HUS Gruppen.

 

HUS – ansvarsfull affärsverksamhet.

Ett ansvarsfullt agerande är inte bara tomma ord för oss utan en del i affärsverksamhetens vardag.

Vi övervakar genomförandet av verksamheten på många olika indikatorer, samt externa revisioner igenom. Våra partners är till exempel Green Office, FN:s Global Compact och Bureau Veritas. Våra Restauranger har fått ISO 14001 miljöcertifiering samt certifierats enligt standarden för ISO 9001:2008.

Genom dessa sidor öppnar vi vår agerande och visar vad betyder vår slogan ”HUS – ansvarsfull affärsverksamhet” i vardagen.