TÄVLING OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE- Sprid det goda

Okategoriserad

8.10.2018  offentliggjordes den internationella klimatpanelen IPCC:s rapport om klimatförändringen. Den lovar inte någon ljus framtid för jorden, men i diskussionerna om vår framtid hörs också hoppfulla tongångar om att det fortfarande går att göra något för att hejda klimatförändringen och avvärja de värsta hoten.

Sedan 2011 har HUS Gruppen varje år ordnat en tävling om ansvarsfullt företagande för att få in nya idéer som kan utveckla vårt företagsansvar. Många av de vinnande förslagen har tagits i bruk antingen genast eller inom ca ett år från det att de lämnades in.

I år söker vi ännu mera ambitiösa idéer! Har du förslag på ansvarsfrågor som du vill att företagen ska ta itu med? Eller har du kommit på små förändringar som kunde ha en stor inverkan på företagens ansvarstänk om de genomfördes i större skala?

Skriv ner din idé och skicka den till oss på HUS Gruppen senast 9.11.2018. Det bästa förslaget får pris på upp till 1 000 euro.

Målet för HUS Gruppens tävling om ansvarsfullt företagande är att hitta nya idéer som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på att ta vårt ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella ansvar.

Vem som helst kan skicka in förslag, men det förslag som prisbelönas väljs bland dem som skickas in av HUS medlemmar och HUS och HUS Gruppens personal.

Läs mera om tävlingen och reglerna här.

På vår webbplats kan du se vad vi redan nu gör i fråga om företagsansvar.