HYY Yhtymästä Missio

26 500 omistajaa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) omistaa koko HYY Yhtymän ja kaiken HYY Yhtymän alla toimivan liiketoiminnan. HYYn jäseniä ovat kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat.

HYYssä on kaksi osaa:

  •  ylioppilaskunnan tuottama opiskelijatoiminta, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta sekä
  •  HYY Yhtymän liiketoiminta, joka huolehtii yritys- ja sijoitustoiminnasta

 

 

 

 

Kokeileva edelläkävijä

 

Olemme olleet mukana kehittämässä opiskelijaruokailua sen alusta alkaen, ja olemme vuosikymmeniä olleet niin kasvisruokailun kuin muiden palveluiden aktiivinen kehittäjä. Kokeilemme rohkeasti uutta, jotta olemme jatkossakin edelläkävijä niin fiksujen elämäntapojen kuin kaupungin uudistamisen tekijänä.

 

 

 

 

Tulevat ja nykyiset opiskelijasukupolvet

 

Liiketoimintamme tulokset takaavat nykyisten ja tulevien opiskelijasukupolvien mahdollisuudet kehittää yhteiskuntaa. Tämän lisäksi uskomme, että valmistuessaan omistajamme jatkavat yhteiskunnan kehittämistä ja edistäen omalta osaltaan meiltä saatuja toimintatapoja eteenpäin.

 

 

 

 

Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 31,1 miljoonaa euroa.

Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa yritystoimintansa eli HYY Yhtymän tuotoilla sekä jäsenmaksuilla. Viime vuosina jäsenmaksujen osuus on ollut noin kolmasosa toiminnan rahoituksesta.

Liikevaihtomme vuonna 2017 oli 31,1 miljoonaa euroa. Yhtymän markkina-arvo oli 209,7 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 9, 0 miljoonaa euroa. Tämä mahdollisti 2,7 miljoonan euron voitonjaon ylioppilaskunnalle sekä varautumista investointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen.