HYY Kiinteistöt 1,7 kertaisesti energiansäästötavoitteisiinsa

HYY Yhtymä, Kiinteistöt
HYY Kiinteistöt on ollut mukana vapaaehtoisessa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2013. Uusi energiatehokkuussopimuskausi starttaa 2017 ja HYY on ilmoittautunut mukaan ensimmäisten joukossa

Päättyvällä sopimuskaudella HYY Kiinteistöt on saavuttanut energiansäästötavoitteensa etuajassa. Tavoitteet saavutettiin 1,7-kertaisesti.

Jo vuoden 2015 lopulla energiatehokkuusinvestoinneilla oli säästetty energiaa 1732 MWh edestä, kun tavoite 2016 loppuun mennessä on 1013 MWh.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Vapaaehtoiset sopimukset valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle tavoite on säästää energiaa 1142 MWh 2025 vuoteen mennessä. Tämä aiotaan saavuttaa optimoimalla kiinteistöjen käyttöä ja olosuhteita sekä investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä energiansäästötavoitteiden ylittämiseen. Tältä pohjalta on hyvä lähteä uuteen sopimuskauteen. Vastuullisena ja kasvollisena omistajana HYY Kiinteistöille on tärkeää pitää huolta energiatehokkuuden jatkuvasta kehittämisestä.” toteaa kiinteistöjohtaja Mikko Kiesiläinen.

Ministeriöt, Energiavirasto ja toimialaliitot allekirjoittavat uudet energiatehokkuussopimukset 14.10.2016.